Utleieregler - Hjemmeside til U.L. Freidig

Gå til innhold

Hovedmeny:

Utleieregler

Utleie
Utleieregler for Freidigstua

  • Forespørsel/søknad om leie av Freidigstua behandles på første styremøte etter at forespørsel er fremlagt. Dersom dato for leie av Freidigstua er før neste ordinære styremøte avholdes, kan leder eller 2 av styrets medlemmer forplikte laget, jfr. Vedtektenes § 2.
  • Forespørsel/søknad skal ikke innvilges før det er foretatt vurdering vedrørende:
a) hvem er reell leietaker og om denne kan være leietaker
b) kollisjon med andre arrangement
c) økonomisk konsekvens, herunder risiko for skade, hærverk og lignende
  • Gjelder leieforholdet et ikke kommersielt arrangement; bursdag, konfirmasjon, bryllup og lignende, brukes leiepris fastsatt av medlems-/årsmøtet. Leieprisen skal være ulik for medlemmer og ikkemedlemmer.
  • Medlemmer kan kun leie Freidigstua til medlemspris for seg selv, sine barn og sine foreldre. Dersom det oppdages avvik fra denne regel vil leietaker bli etterfakturert mellomlegget mellom medlemspris og vanlig pris.
  • Man må ha vært medlem av UL Freidig i minimum to år før man kan leie Freidigstua til medlemspris.
  • Medlemmer av UL Freidig som ikke møter til innkalt komitéarbeid (eller ikke skaffer vikar) mister retten til å leie Freidigstua til medlemspris i 12 måneder.
  • Leietaker som ikke er medlem i UL Freidig må være over 25 år for å leie Freidigstua til bursdag og venners – venner fest.
  • Gjelder leieforholdet et kommersielt arrangement, venners-venner fest, messer, teaterforestillinger, offentlige fester og lignende, fastsettes leieprisen på individuelt grunnlag, basert på type arrangement, inntjeningspotensiale og risiko. Leien til kommersielle arrangementer skal derimot ikke settes lavere enn leiepris for ikkemedlemmer, jfr. punkt 3.
 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen