Lagets historie - Hjemmeside til U.L. Freidig

Gå til innhold

Hovedmeny:

Lagets historie

Lagets historie
UL Freidig ble stiftet 13. november 1938. Det betyr at laget feiret 75 år høsten 2013. I løpet av disse årene har medlemstallet variert fra rundt 100 til mellom 200 og 300. Ved årsskiftet 2016/2017 var det registrert ca.100 små og store medlemmer i laget. 
De første årene etter at laget ble stiftet foregikk lagets aktiviteter rundt om på gårdene i bygda. Først etter krigen (ca. 1952-53) ble det bygd en danseplatting vest for Svarttjønna i Villen. Dette var starten på en byggeaktivitet på stedet som skulle vise seg å gå over mange 10-år. Ca. 1955 fikk laget satt opp en gammel «tyskerbrakke» på plassen ved danseplattingen. Bildet til høyre viser "tyskerbrakka" med danseplattingen i forgrunnen. 
Senere ble dette huset bygd på med en ny festsal og garderobe. På 80-tallet ble den gamle «tyskerbrakka» revet, og en ny sal med stor scene, garderobe, nye toaletter, kjølerom, lager samt klubbrom bygd. Den gamle festsalen ble gjort om til spisesal og garderoben omgjort til nytt kjøkken.

Opp gjennom årene har Freidigstua vært et naturlig samlingspunkt i bygda. Her har det vært bryllup, konfirmasjoner, fødselsdager, juletrefester, offentlige fester, konserter, teateroppsetninger, bygdekino, messer, kurs og andre sammenkomster og sosiale arrangementer. Freidigstua har til og med i en periode huset barnehage for noen av lagets medlemmer. 
 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen